1400/07/07

انواع دستگاههای پرکن

انواع دستگاههای پرکن   دستگاههای پرکن مایعات این دستگاهها معمولا در صنایع غذایی،  نوشیدنی، بهداشتی و دارویی مورد استفاده قرار میگیرند. آنها مقادیر دقیقی از محصولاتی […]