1395/12/03
بازدید استاندار محترم از غرفه شرکت

حضور شرکت بهره ور ماشین البرز در نمایشگاه صنعت بسته بندی

شرکت بهره ور ماشین البرز در پازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی با اختصاص غرفه نمایشگاهی ویژه حضور یافت. به گزارش روابط عمومی […]