1395/12/17

شرکت درنمایشگاه آگروفود

به گزارش  روابط عمومی شرکت  دانش بنیان بهره ورماشین. درسال جدید  در نظر دارد در نمایشگاه آگروفود که در خرداد 1396  درمحل نمایشگاه  بین المللی تهران […]
1395/12/15

ساخت دستگاه کیس پکر پنیر 100گرمی برای شرکت کاله

شرکت دانش بنیان بهره ورماشین البرز  درسال  94-95 موفق  به عقدقرارداد جهت ساخت خط کامل بسته بندی محصول پنیر100گرمی  شرکت لبنی کاله شد  واکنون این دستگاه […]